Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2019