Lựu ruột đen Trung Quốc ‘gắn mác’ Ấn Độ, giá lên đến 180.000 đồng/kg