Tướng số vận mệnh: Tướng tùy tâm sinh, mệnh theo tâm chuyển

Tướng số vận mệnh: Tướng tùy tâm sinh, mệnh theo tâm chuyển

Mỗi người đều có một vận mệnh, mỗi người đều có một lá số an bài. Nhưng như Nguyễn Du từng nói: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, phải chăng con người vẫn có thể cải biến số mệnh của mình?
Tuổi trung niên muốn hạnh phúc: Giải quyết tâm tình trước, sự tình sau

Tuổi trung niên muốn hạnh phúc: Giải quyết tâm tình trước, sự tình sau

Muốn chiến thắng, trước hết phải chuẩn bị tâm lý của một người chiến thắng. Vào một ngày trời mưa, ông đi đón cháu gái từ trường về nhà. Vì mưa quá lớn, ông liền cõng cháu trên lưng rồi đi bộ về nhà. Ông là ...