Cảm âm ca khúc ‘Đắc Độ’: Như giấc chiêm bao

Cảm âm ca khúc ‘Đắc Độ’: Như giấc chiêm bao

Lời bài hát da diết, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Qua đó ta cảm nhận thấy đây là một sinh mệnh đã được Đại Pháp gột rửa, vô cùng thuần khiết, không một chút vấy bẩn bởi danh - lợi - tình và những tranh ...

Kết thúc

Không còn trang để tải