Cuộc sống xô bồ với muôn vàn tất bật, dành cho mình khoảng tĩnh lặng trong tâm

Cuộc sống xô bồ với muôn vàn tất bật, dành cho mình khoảng tĩnh lặng trong tâm

Tu nha! Giờ không muộn đâu con! Chân Thiện Nhẫn là điều tuyệt vời nhất! Cuộc sống xô bồ với muôn vàn tất bật Dành cho mình khoảng tĩnh lặng trong tâm. Những quay guồng danh lợi giết mòn dần "Nhân chi sơ" vốn là "tính bổn thiện" Đâu đợi già ...