5 cách xử lý quần áo cũ của con góp phần bảo vệ môi trường

5 cách xử lý quần áo cũ của con góp phần bảo vệ môi trường

Trẻ con lớn nhanh đến mức hầu như qua mỗi mùa trong năm đều cần có một tủ quần áo mới. Nhưng đừng vội biến ngôi nhà bạn thành kho chứa quần áo cũ, hoặc tệ hơn là vứt bỏ tất cả thành rác thải, ...