Những người nổi tiếng trên thế giới nói gì về Thiền?

Những người nổi tiếng trên thế giới nói gì về Thiền?

Nếu bạn nghĩ Thiền như một sự việc gì đó kỳ lạ, không hợp với xu hướng hiện đại, hay không phù hợp với đông đảo quần chúng, thì có lẽ bạn đã nhầm. Hãy đọc chia sẻ của những người nổi tiếng dưới đây, ...

Kết thúc

Không còn trang để tải