Chúng ta đang chọn làm kền kền hay họa mi?

Chúng ta đang chọn làm kền kền hay họa mi?

Trên đời có bao nhiêu loài chim thì có bấy nhiêu tiếng hót. Nếu chim ngừng hót, thế giới này còn gì thú vị! Có phải thế chăng? Này là tiếng chào mào thánh thót, tiếng vành khuyên kiêu sa, tiếng sơn ca trầm bổng, véo ...

Kết thúc

Không còn trang để tải