Vua Louis XIV dùng nghệ thuật khai sáng văn minh châu Âu

Vua Louis XIV dùng nghệ thuật khai sáng văn minh châu Âu

Louis XIV, người yêu thích văn học và nghệ thuật, tự xưng là Apollo, vị thần ánh sáng nghệ thuật, đóng vai trò là người lãnh đạo, bảo vệ nghệ thuật. Ông tin rằng sự vĩ đại của đất nước cũng có thể được đo ...

Cờ vây: Môn nghệ thuật ẩn chứa nội hàm thâm sâu

Cờ vây: Môn nghệ thuật ẩn chứa nội hàm thâm sâu

Cầm, Kỳ, Thi, Họa, là bốn bộ môn nghệ thuật văn hóa cổ xưa. Trong đó Kỳ chính là chỉ về Vi Kỳ, có nghĩa là cờ vây. Một kỳ thủ là ông Emmanuel Lasker đã nói: “Cờ vua chỉ hạn chế cho nhân loại ...

Kết thúc

Không còn trang để tải