Hai kỹ thuật vẽ tranh bích họa tiêu biểu thời Phục Hưng

Hai kỹ thuật vẽ tranh bích họa tiêu biểu thời Phục Hưng

Hội  hoạ  thời  Phục  Hưng  là  đỉnh  cao  của  hội  hoạ,  là  bước  ngoặt  của  nền  mĩ thuật thế giới, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển nhiều lĩnh vực như: tìm ra chất liệu sơn dầu, phát triển bộ môn giải phẫu ...

Kết thúc

Không còn trang để tải