Thưởng thức tinh tế bản “Tứ tấu số 14” của Beethoven

Thưởng thức tinh tế bản “Tứ tấu số 14” của Beethoven

Thiên tài Lugwig Van Bethoven để lại một kho tàng âm nhạc thính phòng cho nhân loại, số lượng những thể loại tới hàng trăm và muôn hình muôn vẻ.Ngoài sonata còn nhiều bản tứ tấu (quartuor), tam tấu (trio), ngũ tấu (quintett), nhiều biến ...

Kết thúc

Không còn trang để tải